Elif Öksüz

Elif Öksüz

Elif Öksüz

Araştırmacı Asistan |

Gelecek Tasarımda” Oturumu
Tasarımda Düşünce, Deneyim ve Bedenlenme
4 Mart
Pazar 10.30-12.15
Salon 4

Mimarlık Lisans eğitimini Mimar Sinan G. S. Üni.’nde tamamladıktan sonra Lisansüstü calışmalarına Mimari Tasarımda Doktora Adayı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde devam etmektedir. Son olarak, İTÜ Temel Stüdyo Görsel İletişim, Tasarım ve Proje derslerine eşlik etmektedir. Ayrıca, İTÜ Koordinatörlüğü’nde yer alan ERASMUS+ KA203 Yüksek Öğrenim Programı PUDCAD – Practicing Universal Design Principles in Design Education through a CAD Based Game adlı projede araştırmacı asistan olarak görev almaktadır.

Doktora araştırma alanı felsefe ve dijital tasarım pratiklerinde bedenlenme kavramı üzerinedir. Bu kapsamda, özellikle deneyim fenomenolojisi ve mimarlıktaki nörobilimsel çalışmalar eksininde tasarım araştırmalarına devam etmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladığı, tasarımda alometri ve ağ topolojilerini bir araya getiren morfogenetik tasarım araştırmasına yurtiçi ve yurtdışında çeşitli konferans ve sempozyumlarda yer verilmiştir.