Özgür Salur

Özgür Salur

Özgür Salur

Müzik Terapi Uzmanı / Avrupa MT Konfed. Türkiye Delegesi |

Müziğe Açılmak” Fabrikası
3 Mart Cumartesi 10.30-12.15

Berklee müzik okulunda tamamladığı bestecilik eğitimin ardından çeşitli projelere müzikler yapan Özgür, müzik terapiye ilgi duymasıyla beraber psikoloji ve sanat psikoterapisi eğitimleri alarak Doç. Dr. Nurhan Eren’in süpervizyonunda İÜ Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi bünyesinde sağlık alanında ritm ve müzik atölyelerine başladı. Yine, bu dönemde kemik iliği nakli ünitesindeki çalışmalarında sanat terapisti Bihter Yasemin Kaya’ya, selebral palsilii çocuklarla çalışmalarında da Dans ve Hareket Terapisti Sevin Seda Güney’e asistanlık yapma imkanı buldu.

Finlandiya Jyväskylä Ü.’nde müzik terapi eğitimi alan Özgür, yurt içinde İ.Ü. İ.T.F. Çapa, Boğaziçi Ü., Koç Ü., Medipol Ü., Gazi Ü., Beykent Ü., Biruni Ü., Kütahya Dumlupınar Ü., Müzik Terapi Derneği, Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumu, Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Şanlıurfa Müzikle Tedavi Sempozyumu, TEDx ve diğer özel organizasyonlarında İstanbul, Ankara, Kütahya, Eskişehir ve Şanlıurfa’da müzik terapi konulu sunum ve atölyeler gerçekleştirdi. Yurtdışında Almanya, Norveç, Danimarka, Hollanda, İtalya (25. Avrupa Psikiyatri Kongresi)  ve Japonya’da (15. Dünya Müzik Terapi Konferansı) müzik terapi üzerine çalışmalarını paylaştı.

Eklektik ve kişi merkezli bir terapi yaklaşımı benimseyen Özgür, ‘Duygu Odaklı Terapi (EFT)’, ‘Odaklanmış Kabul ve Kararlılık Terapisi (FACT), ‘Dans ve Hareket Terapisi’, ‘Sanat Psikoterapileri’ ve ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Müzik Terapi” eğitimleri aldı.

Şizofrenide eklektik müzik terapi, duygusal farkındalık amaçlı müzik terapi oyunları ve mindfulness temelli müzik terapi uygulamaları konularında bilimsel çalışmaları bulunan Özgür, halen İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri Kursu ve dünyanın çeşitli yerlerinde müzik terapi eğitimleri vermekte, Dünya Müzik Terapi Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı bir müzik terapist olarak Türkiye’deki çalışmalarına ve Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu’nda Türkiye delegeliği görevine devam etmektedir.