Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger

Proje Yöneticisi | Mültecileri Topluma Kazandır Projelerini Yürütmekte

Göç ve Savaş” Oturumu
Göçmenlerin Ülkelere Entegrasyonu
4 Mart Pazar 14.00-15.45
Salon 1

Justus Liebig Giessen Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler ve Modern Tarih bölümünden mezun olmuştur. ‘20. Yüzyılda Portekiz’in Siyasal ve İktisadi Gelişmeleri’ ve ‘Portekiz’in Avrupa’ya Uzanan Yolu’ çalışmaları üzerine doktorasını yaptıktan sonra Giessen Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Fakültesi’nde çalışmıştır. Mainz’deki Sosyal Pedagojik Araştırmalar Enstitüsü’nde 20 yılı aşkın İş gücü Piyasası Entegrasyonu ve Göç üzerine çalışmalar yapmaktadır.

2002’den bu yana birkaç avrupa projesinde yer aldı ve dezavantajlı grupların iş piyasasına uyumu üzerine bir projede çalıştı. 2011’den itibaren ise mültecilerin iş alanlarına dair donanım kazanmaları, sosyal ekonomik hayata entegre olmaları ve yabancı girişimcilerin sektörel yetkinlik kazanmaları ile ilgili projelerde yer almaktadır.